Dina gener

Nu finns det möjlighet att med hjälp av den senaste forskningen om människans gener ta reda på sina anlag vad gäller kost och träning. Forskningen visar hur vår vikt kan påverkas av variationer i våra gener. Samma sak gäller hur vi tillgodogör oss en viss typ av träning.


Vad gör oss alla olika?
En människa har från födseln cirka 25 000 gener. Generna finns i våra DNA och definierar bland annat hur vi ser ut. Vi har två uppsättningar av varje gen; en från varje förälder. Först under senare år har forskargrupper världen över kommit fram till förklaringen till varför så många av oss har svårt att hitta en effektiv kost- och träningsform. Svaret finns i våra gener och anlag.

Våra gener är nästan identiska från person till person men det finns små skillnader som kan få en stor påverkan på vår kropp. Den vanligaste formen av variation kallas SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms, uttalas “snipp”). En typisk SNP i en gen finns endast hos en mindre del av populationen. Var och en av oss har tusentals av dessa SNP-variationer vilket kan förklara många av de olikheter som vi har. Sättet som våra gener fungerar på och uttrycks påverkas också av yttre miljöfaktorer och av maten vi äter.

Passar likadan kost och samma träning för alla?
Vi översvämmas med goda råd och information om vad som ska passa bäst för oss vad gäller kost och motion. Nästan alla råd förutsätter att vi är likadana och har samma förutsättningar. Men, våra gener är olika och det innebär att också våra anlag för kost och träning är olika. Dessutom väljer vi att äta olika typer av mat och även våra matvanor skiljer sig åt. Därför är det viktigt att hitta något som är anpassat för just dig och dina anlag. Många spenderar mycket tid, energi och pengar på att hitta rätt. Ofta, tyvärr, utan framgång. Nu behöver du inte prova dig fram längre, nu kan du ta reda på vad dina gener säger.

DinDNA analyserar de SNP-variationer som har störst betydelse för hur din kost och träning påverkar din kropp. Det innebär att våra läkare och dietister kan utarbeta din unika kost- och motionsprofil, helt anpassad för din kropp.

DinDNA Amodo Medical AB, Kaptensgatan 3, 114 57 Stockholm
Telefon: 08-579 191 80 E-post: info@alchemymedical.se
© 2014 DinDNA/Amodo Medical AB All rights reserved

0857919180