Forskaren berättar

Dr. Lasse Hessel är en dansk läkare, forskare och uppfinnare som har varit i framkant vad gäller att utveckla nya produkter inom kost och hälsa. Han är författare till ett flertal böcker inom området och var under många år Familjedoktor i the New York Times med en egen spalt. Under hans ledning har teamet utvecklat DinDNA och här beskriver Lasse själv tankarna bakom analysen.


LasseHessel-skrivbordSvaret finns i dina gener
Med hjälp av ett enkelt salivprov kan vi analysera ditt DNA för speciella gener, som kan tala om vilken typ av kost och motion som är optimalt för dig. I stället för att du själv ska prova dig fram med olika dieter får du här klarhet i vad som är mest effektivt för dig. Forskningen visar att det går dubbelt så fort att uppnå optimal vikt om du följer en diet anpassad efter dina genetiska anlag1.

Våra gener
En människa har från födseln cirka 25 000 gener. Generna finns i våra DNA och definierar bland annat hur vi ser ut. Först under senare år har forskargrupper världen över kommit fram till förklaringen till varför så många av oss har svårt att hitta en effektiv kost- och träningsform till att uppnå vår optimala vikt och hälsa. Det har nämligen också med våra gener att göra.

DNA-analysen
Ditt salivprov innehåller DNA och vi skickar det till Pentabase ApS, ett laboratorium i Odense som är internationellt erkänt för sitt arbete med DNA-analyser. DinDNA analyserar de gener som har störst betydelse för hur din kost och motion påverkar din kropp. Det innebär att våra läkare och dietister utifrån ditt DNA kan utarbeta din helt personliga kost- och motionsprofil, helt anpassad för din kropp.

Patenterad algoritm
Tillsammans med Danmarks Tekniska Universitet och den Natur- och Biovetenskapliga Fakulteten på Köpenhamns Universitet, har vi utvecklat en patenterad algoritm för att analysera vad dina gener berättar för oss. Algoritmen hjälper våra läkare och experter att dra slutsatser utifrån vad analysen av dina gener visar.

Slutgiltiga rapporten
Det går inte att bara analysera generna och sedan ta fram en plan för kost och motion utifrån det, så långt har inte forskningen kommit ännu. Men, det är heller inte det vi gör. Vi använder oss av vår unika metod att utläsa och tolka information från dina gener och av den senaste forskningen inom området. Utifrån den kunskapen tolkar våra duktiga biokemister och läkare resultaten från dina gener. Vi kan med 99,8 % säkerhet garantera att våra resultat rent faktiskt passar till dina gener som du har i din kropp.

1Referens
Dr. Mindy Dopler et al, Stanford University School of Medicine. Genotype Patterns Predict Weight Loss Success: The Right Diet Does Matter”. Presented at the American Heart Association’s Joint 50th Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention – and – Nutrition, Physical Activity and Metabolism conference, San Francisco, CA. March 2010.

DinDNA Amodo Medical AB, Kaptensgatan 3, 114 57 Stockholm
Telefon: 08-579 191 80 E-post: info@alchemymedical.se
© 2014 DinDNA/Amodo Medical AB All rights reserved

0857919180