Svaren finns i dina gener

Är din kropp lämpad för explosiv träning eller för uthållighet? Långdistans eller sprint? Läs dina gener så får du exakt kunskap om vilken typ av träning som är bäst för dig.


Svaren finns i dina generVikten av att träna rätt
Naturligtvis är det av stor vikt att vi regelbundet motionerar och tränar. Men för att kunna uppnå ett bra resultat är det också viktigt att vi tränar rätt, dvs att vi använder sådana tränings- former som vår kropp är lämpad för. Hur vet man då vad som passar för en själv? Svaret finns naturligtvis i våra gener.

Vår skelettmuskulatur består av en blandning av två olika typer av muskelfibrer; långsamma och snabba, och det är fördelningen mellan dessa två som avgör vilken typ av träning just dina muskler är bäst lämpade för. Med hjälp av DinDNA genanalys får du reda på fördelningen och vilken typ av träning som är mest lämpad för just dig. Med utgångspunkt i rapporten kan du sedan planera din träning för att få ett optimalt resultat.

DinDNA Amodo Medical AB, Kaptensgatan 3, 114 57 Stockholm
Telefon: 08-579 191 80 E-post: info@alchemymedical.se
© 2014 DinDNA/Amodo Medical AB All rights reserved

0857919180