Vägen till rätt kost

Vilken typ av kost behöver din kropp ha för att du ska må bra? Nu kan du äntligen få exakta besked. Baserat på ett enkelt salivprov som skickas till oss för analys kan du få reda på hur dina anlag ser ut avseende kost.


gymtjejen sid 2Nu slipper du prova dig fram till rätt diet
I dagens samhälle svämmas vi över av information och reklam för olika typer av dieter där samtliga hävdar att de är de rätta för just dig. Att val av kost och att äta nyttigt är av största vikt är det ingen som betvivlar men kan verkligen en viss typ av diet passa för alla? Naturligtvis är det inte så.

Vi vet att våra gener och våra anlag för kost är olika. Detta är förklaringen till varför en viss typ av diet kan fungera utmärkt för vissa men inte alls för andra. Tack vare DinDNA slipper du nu att prova dig fram och gissa bland alla dieter. Du får svar på vad dina gener och anlag berättar om vilken typ av sammansättning av kosten som är optimalt för just dig, inte vad som fungerar för andra.

DinDNA Amodo Medical AB, Kaptensgatan 3, 114 57 Stockholm
Telefon: 08-579 191 80 E-post: info@alchemymedical.se
© 2014 DinDNA/Amodo Medical AB All rights reserved

0857919180