Vanliga frågor


Är jag garanterad fullständig sekretess?

Ja, vi och laboratoriet har tystnadsplikt och din data kommer att sparas i en databas på en säker server och endast användas för det syfte som uppgivits.

Kan analysen avslöja fler saker, t ex anlag för sjukdomar?
Nej, vi analyserar inget annat än det som avses, dvs de gener och variationer som är relevanta i förhållande till kost, vikt och motion.

Hur många gener analyseras?
Vi analyserar fem gener och åtta olika variationer enligt nedan:

FTO-genen, kodar för fettmassa och överviktsrelaterade protein. Variationer på denna gen, vilka är ganska vanliga hos befolkningen, har en stor påverkan på energiintaget via föda.
Variationer som analyseras: FTO rs1421085; FTO rs1121980; FTO rs9939609

ADRB2-genen kodar för proteinet beta-2-adrenerga receptor-protein. Detta sker i fettceller där det är involverat i mobiliseringen av fett för energiproduktion.
Variationer som analyseras: ADRB2 gln27glu; ADRB2 arg216gly

APOA2-genen kodar för proteinet apolipoprotein A-11. Med variationer på denna gen har fram för allt människor som äter mycket mättat fett en benägenhet att öka i vikt.
Variation som analyseras: APOA2 gln27glu

NMB-genen kodar för proteinet neuromedin B som är involverat i kontrollen över födointag. Variation på denna gen är associerat med ett olämpligt ätbeteende och övervikt.

ACTN3-genen uttrycks i skelettmuskler och kodar för alpha-actinin-3-protein. Variationer på denna gen bestämmer huruvida muskler är mest lämpade för att generera kraft till uthållighetsaktiviteter eller korta och intensiva aktiviteter.
Variation som analyseras: ACTN3 rs77x

Ändrar sig mitt DNA under livets gång?
Sannolikheten för att det skulle ske är extremt liten och det sker endast hos en försvinnande liten del av befolkningen. Det kan förekomma genmutationer men det är extremt sällsynt.

Kan mina barn ha samma variationer på generna som jag?
Ja, men det är inte säkert att de har det. Du har två uppsättningar av varje gen; en från din mamma och en från din pappa. Endast en av dessa uppsättningar förs vidare till dina barn, den andra uppsättningen av genen kommer från din partner. Det är alltså en 50/50 chans för varje gen variation som du har att den förs vidare till dina barn.

Vad är det ni skickar när jag beställt testet?
Du kommer att få ett provtagnings-kit bestående av en bomullstops i en steril förpackning, en stabiliserande kapsel, en transporttub och en komplett instruktion, samt ett kortfattat frågeformulär och ett frankerat och adresserat svarskuvert.

Hur tar jag salivprovet?
Låt det gå minst 30 minuter sedan du ätit eller druckit. Skölj din mun med vatten och stryk den medföljande topsen ordentligt mot insidan av din kind under minst 20 sekunder. På så sätt säkerställs att du samlar in tillräckligt många celler från din munslemhinna för att kunna genomföra en genetisk analys. Änden på topsen avskiljs sedan och förs ner i den medföljande tuben. Sedan lägger du även i den stabiliserande kapseln i tuben och försluter den med locket. Tuben skickas sedan in i kuvertet tillsammans med det ifyllda frågeformuläret.

Vad gör ni med salivprovet när analysen är genomförd?
Salivproven sparas under säker förvaring hos vårt laboratorium Pentabase i upp till 30 dagar. Därefter destrueras de enligt gängse praxis.

Hur lång tid tar det innan jag får min resultatrapport?
Du får ditt resultat och din rapport i PDF-format inom tre veckor om du önskat få svar via din e-post. Om du önskat att få en pappersversion skickas den med den vanlig post och då kan det ta ett par dagar extra.

Hur omfattande är rapporten?
Rapporten är ca 6-7 sidor lång och innehåller resultaten av din genanalys och rekommendationer om kost och träning baserat på ditt resultat.

Föreslår ni specifika dieter?
Nej, vi ger inga detaljerade råd avseende måltider. Däremot ger vi dig den optimala procentuella fördelningen av kolhydrater, protein och fett enligt din analys, samt generella råd om olika typer av livsmedel som du kan äta för att uppnå denna fördelning.

Om jag vill fråga något om min rapport?
Vänligen kontakta oss på info@amodomedical.se.

Om jag ågrar mitt köp av DinDNA?
Så länge du inte har skicka in ditt salivprov till oss och att du ångrar dig inom sju dagar från beställning så återbetalar hela beloppet. Den provtagningsutrustning som du fått från oss måste då skickas tillbaka omedelbart.

DinDNA Amodo Medical AB, Kaptensgatan 3, 114 57 Stockholm
Telefon: 08-579 191 80 E-post: info@alchemymedical.se
© 2014 DinDNA/Amodo Medical AB All rights reserved

0857919180