Vetenskap och forskning

DinDNA genanalys har utvecklats i Danmark av ett team bestående av forskare, näringsspecialister och personliga tränare. Den patenterade genetiska analysmetoden är baserad på den allra senaste forskningen om kroppsvikt, kost och träning i relation till vanliga genvariationer.


Vad säger forskningen?
Effekterna av de olika generna i DNA-analyser är grundligt beskriven i erkända medicinska tidskrifter, både vad gäller kost, vikt och träning, och det finns många vetenskapliga studier som tydligt visar att gener ger den bästa bilden över en persons benägenhet att utveckla övervikt.

Den viktigaste kliniska studien som undersökt vikt och variationer på gener, genomfördes på Stanford University i USA under 2010. Studien, där 133 kvinnor ingick, analyserar relationen mellan genvariationer och hur framgångsrikt man kan gå ner i vikt på fyra olika dieter, (låg-kolhydrat eller låg-fett). De kvinnor som hade haft en anpassad diet i förhållande till sina genetiska variationer tappade 5,2% av sin vikt medan de som inte hade en anpassad diet i förhållande till sina gener tappade 2,3%.

Vad gäller träning så finns det även där ett flertal kliniska studier som visar att man med hjälp av att analysera gener och variationer kunnat komma fram vad som är en optimal träningsform för en specifik individ. För en sammanställning av de viktigaste studierna, vänligen läs mer i vårt “pressrum”.

Vilka gener och variationer analyseras i DinDNA?
DinDNA har noga valt ut åtta genvariationer hos fem gener eftersom att de är vanliga i befolkningen samt att deras effekt och påverkan på vikt i relation till kost och/eller träning är väl dokumenterad och etablerad.

De gener som analyseras för variationer är:
FTO-genen, kodar för fettmassa och överviktsrelaterade protein. Variationer på denna gen, vilka är ganska vanliga hos befolkningen, har en stor påverkan på energiintaget via föda.

Variationer som analyseras: FTO rs1421085; FTO rs1121980; FTO rs9939609

ADRB2-genen kodar för proteinet beta-2-adrenerga receptor-protein. Detta sker i fettceller där det är involverat i mobiliseringen av fett för energiproduktion.

Variationer som analyseras: ADRB2 gln27glu; ADRB2 arg216gly

APOA2-genen kodar för proteinet apolipoprotein A-11. Med variationer på denna gen har fram för allt människor som äter mycket mättat fett en benägenhet att öka i vikt.

Variation som analyseras: APOA2 gln27glu

NMB-genen kodar för proteinet neuromedin B som är involverat i kontrollen över födointag. Variation på denna gen är associerat med ett olämpligt ätbeteende och övervikt.

ACTN3-genen uttrycks i skelettmuskler och kodar för alpha-actinin-3-protein. Variationer på denna gen bestämmer huruvida muskler är mest lämpade för att generera kraft till uthållighetsaktiviteter eller korta och intensiva aktiviteter.

Variation som analyseras: ACTN3 rs77x

Referens
Dr Mindy Dopler et al, Stanford University School of Medicine. 
”Genotype Patterns Predict Weight Loss Success: The Right Diet Does Matter” 
Presenterat på American Heart Association’s Joint 50th Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention – and – Nutrition, Physical Activity and Metabolism conference, San Francisco, CA. Mars 2010.

DinDNA Amodo Medical AB, Kaptensgatan 3, 114 57 Stockholm
Telefon: 08-579 191 80 E-post: info@alchemymedical.se
© 2014 DinDNA/Amodo Medical AB All rights reserved

0857919180